Rätt kvalitet – på både lackering och leveranser!

ED-Lack är ett företag med lång erfarenhet av kvalificerad elektrodopplackering – och av att göra krävande kunder nöjda! Hela verksamheten är uppbyggd efter de hårda krav som den internationella bilindustrin ställer. Det innebär att våra lackerade produkter har både ett extremt högt korrosionsskydd och en perfekt ytfinish. Det innebär också att vi är vana att arbeta med korta ledtider och snabba och exakta leveranser.

Det här sättet att arbeta har gett oss fler och fler kunder. Från fler och fler branscher. Förutom för bilindustrin ED-lackerar vi idag ett stort antal detaljer för bl.a. möbelproduktion, lås- och instrumenttillverkning, elektronikbranschen samt kyl- och frysindustrin. Genom kundenkäter får vi veta att våra kunder är mycket nöjda, både med lackeringen och leveransprecisionen. Det bevisas också av att det är mycket få som inte stannar som kunder efter att de har provat oss. ED-Lack är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001-2015.

Välkommen hit – du också!

Miljö

ED-Lacks miljöarbete bygger på en helhetssyn som utgår från kretsloppstanken och bidrar till en varaktigt hållbar utveckling. Vi följer utvecklingen av nya och mer miljöanpassade processer, har alla tillstånd som behövs för verksamheten och är miljöcertifierade enligt ISO 14001-2015. Och när vi ändå talar om miljö: ED-lackering har av Arbetarskyddsstyrelsen klassats som ett av de mest miljömässiga lackeringsförfaranden som finns att tillgå.

Ursprungsgaranti VENI Energy Group garanterar 100% förnybar energi till Elektro Dopp Lack AB

LACKERING

ED-lackering är lämplig när kraven på både korrosionsskydd och precision är höga. Men ED-lackering handlar inte bara om skydd och funktion.

MONTERING

För flera kunder monterar vi även de lackerade delarna, förpackar dem på önskat sätt och levererar till kundernas egna monteringslinor runt om i världen.

LAGERHÅLLNING

Många kunder uppskattar att vi har kapacitet och lokaler för viss lagerhållning. Ett sätt att sänka de redan korta leveranstiderna ytterligare!

FUNDERINGAR? KONTAKTA OSS FÖR MER INFO